Activitats

En aquest pilot Project in 2021 i amb el suport de l’Ajuntamnet de Barcelona i altres idenits i després de la pandèmia vam concentrar de fer una nova fase del projecte Abub . Per això vam promoure visites en grup a diversos museus situats a la ciutat de Barcelona per part de persones immigrants / refugiades arabòfones, procedents dels països de la ribera sud de la Mediterrània i del Pròxim Orient. Les visites van tenir lloc en varas museus de Barcelona. . El Projecte ara té una pàgina web en quatre idiomes www.abuab.org , els seus resultats que van ser publicats en xarxes socials i mitjans de comunicació que van promoure el projecte en la població de Catalunya.

Pel que fa a la difusió entre la comunitat acadèmica i científica. El projecte va ser presentat en diversos congressos internacionals a Espanya, Italià i Bèlgica i va publicar un article “Abuab”: Can Participation on Cultural Heritage Be a Tool for the Inclusion of Migrants in Different Societies?

Activitat 1

Organitzar les vistes per a grups de refugiats / immigrants en diferents museus

El projecte va realitzar les visites normalment els dissabtes a les 16 hores, els centres escollits per realitzar les visites són
La major part dels participants eren refugiats Sirians, acabats d’arribar a Barcelona i que són de totes les edats. També hi ha participants de Líban, l’Iraq i el Marroc. El nombre dels participants és variable en cada visita, però la mitjana és gairebé 15 persones per visita. La visita dura entre 90 min i 2 hores. Després de la visita hi ha discussió i preguntes sobre el que han après durant la visita.

Entre març i desembre de 2021 el projecte va organitzar 14 visites

  1. Tres visites al Museu d’Història de Catalunya
  2. Tres visites al Museu Arqueològic Nacional de Catalunya
  3. Tres visites al Museu d’Història de Barcelona
  4. Tres visites al museu de Cultures del Món i el museu del Món.

Les visites normalment estan concentrades en 2 línies:

  • La primera línia és mostrar el patrimoni en comú que tenim entre les nostres cultures, utilitzant les col·leccions que estan en els museus, per exemple el patrimoni arqueològic Grec, Romà, fenici, Islàmic. Dins aquesta línia es parla dels jaciments arqueològics que estan en els països d’origen dels participants. L’objectiu és mostrar que hi ha molt en comú amb Espanya i Catalunya.
  • La segona línia està concentrada en aprendre sobre la història de país d’acollida amb col·leccions d’objectes que poden explicar històries sobre la tradició cultural a Espanya, Catalunya i Barcelona. Es concentra en el paper de Catalunya a la Mediterrània.

Activitat 2

Comunicació el projecte i els resultats del projecte

En el projecte s’ha actualitzat la pàgina web i va ferla en quatre idiomes www.abuab.org ,que permet disposar d’un àmbit en línia que serveixi de carta de presentació del projecte: els seus objectius, equip, metodologia, pla de treball. S’ha usat profusament les xarxes socials. La pàgina Facebook del projecte va fer possible disposar d’un mitjà de transmissió social flexible i àgil, en què es va incorporar les notícies i anècdotes que sorgeixin al llarg del desenvolupament del projecte.

Activitat 3.

Presentació del projecte en trobades internacionals

Participació en diverses conferències internacionals, el projecte es va presentar en un acte d’alt nivell organitzat per la UE, que és el Fòrum Europeu de la Humitat

https://app.swapcard.com/event/european-humanitarian-forum/planning/ UGxhbm5pbmdfODQ1MjU0

Activitat 4.

Publicació

Isber Sabrine i Mariona Nolla van publicar aquest article “Abuab”: Can Participation on Cultural Heritage Be a Tool for the Inclusion of Migrants in Different Societies? https://www.perlego.com/book/3027510/hospitality-and-inclusion-through-cultural-heritage-accoglienza-e-beni-culturali-pdf

Activitat 5.

Workshop

El projecte Abuab en col·laboració amb el centre d’estudis del patrimoni crític va organitzar un taller. En aquest taller creatiu, el projecte va explorar com les pràctiques culturals sirianes s’han portat a Europa, les seves connexions amb el patrimoni material i el seu impacte en el benestar i el sentit dels refugiats. de casa.

https://www.ucl.ac.uk/critical-heritage-studies/events/2022/jan/shimon-workshop-barcelona

Activitat 6.

Participar en l’elaboració d’una proposta de projecte europeu

Patrimoni cultural com a eina contra el racisme (CHART) que centrarà, durant un període de dos anys, en tres països del sud d’Europa que han estat receptors d’immigrants d’Àfrica, el Orient Mitjà i països veïns de la UE en els darrers anys i dècades, és a dir, Grècia, Itàlia i Espanya, i el patrimoni cultural dels quals és fonamental per a la seva identitat. L’impacte s’aconseguirà mitjançant el desenvolupament d’activitats que impliquin les comunitats locals i els immigrants i refugiats nouvinguts a compartir les seves percepcions, apreciació i comprensió del patrimoni dels altres d’una manera que combat el racisme.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-equal_en.pdf

Que més farem en 2022?

El projecte s’ha dirigit a fomentar el diàleg intercultural entorn dels valors representats en el patrimoni cultural. S’ha escollit una part de població en ris d’exclusió .El projecte pretén incidir tant sobre les persones nouvingudes com sobre la població autòctona. Sobre les primeres presentant els valors de la societat d’acollida a través de les seves creacions patrimonials, alhora que destacant les aportacions patrimonials generats des dels seus països d’origen en benefici de la cultura universal. Sobre la segona a través de la constatació de l’interès de les primeres per comprendre el que la societat d’acollida valora. Aquest diàleg intercultural pot ajudar a crear complicitats per a la construcció d’una societat en transformació. Tenint en compte aquestes preocupacions, es pretén analitzar com les persones provinents dels països del Pròxim Orient i Nord d’Àfrica acullen el discurs patrimonial. Es vol aprendre d’aquestes persones quines són les reaccions i sentiments generats en el seu contacte amb el Patrimoni del país d’acollida i amb el seu propi al qual han hagut de renunciar a bona part a l’abandonar els seus països d’origen.

Durant el 2022 el projecte continuarà i s’intentarà incloure refugiats ucraïnesos també aquest any. Vam sol·licitar el finançament europeu per al 2022 i esperem obtenir aquest finançament per fer més activitats al voltant del projecte.